ALKEMI '23

Photo: Olga Vetrova

Studio: PARQ space.lvl4

Models: 

Renya Gorlanova

Yana Pozharskaya

Jerry Galli

Morris Levi

Stylist: Svetlana Stadnik

MUA: Elena Artyushina